Dynamika na rynku książkowym

Codziennie czytam wiele publikacji, blogów oraz książek i dzisiaj właśnie dostałam cenną informację, która może się przydać wielu osobom, dlatego natychmiast chcę się nią podzielić.

W związku z tym faktem postanowiłam umieszczać dodatkowe aktualne mądrości także innych osób, poza  trójką wybranych mentorów.  A to dlatego, że mimo iż Brandon, John and Nick są ciągle aktualni, to widzimy, że dynamika rynku zmienia się czasami z dnia na dzień, a szczególnie na rynku książkowym. Pomaga nam w tym technologia i media spolecznowściowe.

Madrość dzisiejsza to informacja, którą podał znany w Kanadzie i Stanach marketer, John Kremer:

Mamy 332 mliony potencjalnych klientów na LinkedIn. Średnie zarobki na LinkedIn: $112,000 Średnie zarobki na Facebook: $61,000 Średnie zarobki na Twitter: $58,000

Widzimy teraz, która grupa ma pieniądze na zakup naszego produktu lub serwisu. Prosze pomyśleć, czy wśród nich znajduje  sie może Państwa potencjalny klient.

Mój na pewno tak, gdyż moja ostatnia książka jest właśnie dla profesjonalistów. Książka wyjaśnia krok po kroku jak napisać i wydać książkę jako najskuteczniejsze narzędzie  Self-Public  Relations.  Jest ona wydana i do nabycia w Polsce, a wkrótce będzie wydana po angielsku.

         

Dynamics on the book Market

I am reading a lot of posts, articles and books and today I came across with a very interesting data: John Kremer in his today's message is giving the following info:

"There are 332 Million Hungry Prospects on LinkedIn. Average salary on LinkedIn: $112,000 Average salary on Facebook: $61,000 Average salary on Twitter: $58,000"

It made me think that besides the wisdom of three gurus I will incorporate in my blogs additional other information which is the most updated and I consider useful for success.

Now we know who has money to buy books and sincere interest in professional development.   Think if it could be your potential client.  It is certainly mine for my latest book which explains how to write and publish a book as the most effective Self -Public Relations tool.

All these different approaches to marketing and sales are important. Some could be just an inspiration and other a sample for our product or service.

Odkryj swoją pasję

Najbardziej niesamowitą przygodą w życiu jest pokonanie strachu oraz wszelkich wątpliwości i odważenie się na relizację swoich marzeń.  Dla niektórych ten moment przychodzi nagle,  innym  potrzebne są lata, aby odkryć swoje talenty i zainteresowania. Jednak takie dążenie przyciąga nas tak mocno, że tylko wtedy czujemy entuzjazm, zapał i energię. Tak rodzi się pasja.

Istnieje wiele różnych sposobów, aby odkryć pasje. W moim przypadku, moje zainteresowania  krystalizowaly się wiele lat i niestety, były  wypełnione wieloma  nieoczekiwanymi  przerwami losowymi. Kiedy byłam dzieckiem, moja mama zaszczepila mi ogromną miłość do książek. Każdej jesieni  pilnie uczęszczałyśmy na  targi książki. Pewnego razu, miałam krótką rozmowę z jednym z autorów.Elokwencja, pewność siebie i wyszukane słownictwo zaimponowaly mi. Ten czlowiek wydał mi się najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Chciałam być dokładnie taka jak on i wtedy zamarzyłam zostać pisarką.

Na przestrzeni wielu lat chciałem być nauczycielka, prawniczką, tancerką i zawodową tenisistką. Zapomniałam o moim pierwszym marzeniu aż do czasu, kiedy zacząłem studiować literaturę i dziennikarstwo. Byłam zadowolona z mojego wyboru. Podobały mi się wywiady z ciekawymi ludźmi, pisanie i prowadzenie badań. Jednak kiedy skończyłam trzeci artykuł krytykujący system komunistyczny, moja zaniepokojona matka, zaprosiła mnie do Kanady ratując mnie od niechybnych reperkusji z powodu mojej młodzieńczej arogancji.

W 1981 roku ogłoszono stan wojenny w Polsce, i wtedy nie mógłam wrócić do kraju. Musiałam zapomnieć o swoich marzeniach i zacząć budować nowe życie. Mój największy atut - język polski -  nie Byl w Kanadzie przydatny do niczego. Dziewięć lat później, komunizm upadł, i znowu byl to moment, kiedy postanowiłam zacząć pisać. Zostawiłam swoją, dobrze płatną, pracę w przemyśle elektronicznym i oświadczyłam rodzinie, że mam zamiar spędzić jakiś czas w naszym domku nad jeziorem i pisać. Wziąłem ze sobą komputer, psa i zacząć myśleć o tym, że wlaściwie mógłabym napisać ksiązkę. Problem jednak był w tym, że nie mialam pojęcia o czym. Minęło kilka tygodni, zanim wymyśliłam tytuł, a w trzecim miesiącu, napisałem kilka akapitów. Musialam siepoddać. Wyraźnie nie mialam talentu do pisania.

Minęło kolejne dziewięć lat. Pojechałam  z wizytą do kraju. Zauważyłem, że w Polsce ludzie, nie mieli pojęcia, jak szukać pracy w nowej rzaczywistości. Spostrzegłam możliwość podzielenia się tym, czego nauczyłam się w Kanadzie. Moja pierwsza książka zostala wydana. Rok później, napisałam  dwie książki na temat inteligencji emocjonalnej (moja druga pasja). Obecnie, piszę książki biznesowe i poradniki  w języku polskim i angielskim.

Pisanie  stało się moją pasją. Długo nie wierzylam, że mogę to robić. Pisanie sprawia mi przyjemność, daje satysfakcję, poczucie spełnienia. Pasja jest głównym składnikiem szczęścia i kreatywności. Pasja jest tym, co motywuje nasze dążenie do spelnienia marzeń i to, co podnosi jakość naszego życia.

Wszystko jest możliwe, jeśli mamy w sobie głębokie pragnienie, aby coś osiągnąć.  Być może twój talent i pasja też są jeszcze nieodkryte. Nie rezygnuj, sprawdź, rozwiń swoje skrzydla i pokaż światu swoją wyjątkowość. Uczynisz swoje życie sensowne,  ciekawsze i szczęśliwsze.

Discover your Passion

The most fascinating challenge in life is how to overcome fear and inner battles and allow ourselves to live our dreams. For some, this moment comes unexpectedly, as an explosion of powerful emotions; for others, it takes years of developing interest and unwavering pursuit of a goal. When this pursuit engages us so fully that we experience enthusiasm, excitement, and energy, then passion is born. There are many different ways that passion can be discovered. In my case, my passion crystallized over many years and through many unexpected interruptions. When I was a child, my mother shared with me her love for books. Each fall, we diligently attended the book fair. On one occasion, I had a short conversation with one of the authors.  His confidence, eloquence, and sophisticated vocabulary made him seem like the smartest person in the world.  I wanted to be exactly like him and in that moment, I decided to become a writer. Over the years, however, I also wanted to be a teacher, a lawyer, a dancer, and a professional tennis player. I forgot about my first dream until I began studying literature and journalism. I was thrilled with my choice. I liked interviewing interesting people, writing and research. When I was completing my third article criticizing the communist government, my mother, concerned that my views would put me in jail, invited me to Canada, where she was residing at that time. I landed in Montreal. In 1981, Martial Law was declared in Poland, and I could not return to my country. I had to forget about my dreams and start building my new life. My biggest asset – command of the Polish language – meant nothing here. Nine years later, communism collapsed, and I decided to change my life and become a writer. I quit my well-paid job in the aerospace industry and announced that I was going to spend some time in our country place and write. I took my computer and my dog and started to think about what I could write. A few weeks passed before I had my title; by the third month, I had written barely a few paragraphs. At that moment, I gave up writing. Another nine years passed before I visited my country. I observed that in Poland, people had no idea how to find employment. I saw an opportunity to share what I had learned in Canada, and this is how I wrote my first book. A year later, I wrote two more books about emotional intelligence (my second passion). Presently, I am writing business books in both Polish and English. Books became my passion. Writing is a task to which I have been drawn all of my life, but I did not believe that I could do it. Now, it never seems like work. It gives me a pleasure, satisfaction, self-fulfillment, and energy. Finding passion should be a first step in self-discovery process. Passion is a major component of happiness and creativity. Passion is what motivates the pursuit of a dream and what improves quality of our life. Anything is possible, if we have a deep desire to achieve something and believe that we can do it. Perhaps your talent is undiscovered or a hobby. Pursue it, develop it, share it, and honor its uniqueness. Make your life interesting and meaningful.